Boydak Enerji

Yazıcı Sayfası

  • Adres:  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
    Ziya Gökalp Mahallesi
    Atatürk Bulvarı 8.Cadde No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
  • Telefon: +90 (212) 267 42 06
  • Faks: +90 (212) 267 42 09
  • Web: www.boydakenerji.com.tr

Ünvanı: Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kuruluş: 13.01.2010

Sermaye: 750.000.000 TL

Çalışan sayısı: 28

Faaliyet tanımı:

Boydak Holding lider konumda olduğu sektörlerin yanı sıra enerji gibi gelişime ve büyümeye açık bir sektörde daha yatırım yapma hedefiyle  2010 tarihinde Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. firmasını kurarak enerji sektörüne giriş yapmıştır. İlk olarak T.C. Başkanlık Özelleştirme ihalelerine katılmış ve Grup14 santrallerinin 49 yıllığına işletilmesi ihalesini kazanmıştır. Boydak Enerji,. Yatırımlarımıza özel sektörde şirket satın almaları ve birleşmeleri ile devam ederek toplamda 424,83 MW ‘lık bir portföy oluşturularak ,hali hazırda RES ve GES proje geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Boydak Enerji bu bağlamda  2015 Ocak ve Nisan ayında yapılan GES ihalelerinde 23,4 MW  ve 45 MW büyüklüğünde GES ihalelerini kazanarak ön lisanslarını almaya hak kazanmış bulunmaktadır. GES alanında toplam 68,4 MW’lık bir portföye ulaşarak Türkiye’nin lideri konumuna gelinmiş, bu projelerle birlikte tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı portföyümüz toplam 496,67 MW ulaşmıştır

Yenilenebilir enerji kaynaklarında elektrik üretiminde kaynak ve bölgesel çeşitlilik hedefiyle yola çıkan Boydak Enerji, İstanbul Silivri’de işletmede alan 45 MW Çanta RES projemiz için 5 MW kapasite artış talebimiz EPDK tarafından uygun bulunmuş olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapasite artışı ile birlikte tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı portföyümüz toplam 501,67 MW ulaşmıştır. Bununla birlikte 2015 yılı sonuna kadar 500 MW’a ulaşma hedefimizi yakalamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer taraftan Portföyümüzün 203.27 MW’ı HES, 45 MW’ı RES olmak üzere 248,27 MW’ı devrede olup, kalan 248,4 MW ‘lık RES ve GES projelerimizin yatırım çalışmaları devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten Boydak Enerji’nin hedefi yenilenebilir enerji kaynaklarında çeşitliliğe giderek (HES, RES, GES, JES, TES vs. ) ürün yelpazemizi çeşitlendirmektir. Ülkemiz elektrik ithal eden konumda olduğu ve gelecek dönemlerde de kişi başına elektrik ihtiyacının artacağı düşünüldüğünde firmamızın hedefi elektriği etkin fiyatlama yöntemiyle rekabetçi ortamda satışını gerçekleştirmektir. Bunun içinde serbest tüketicilerle ikili anlaşma yöntemiyle satışa ağırlık vermeyi planlamaktadır.

2015 yılında yapılan GES ihalelerinde 23,4 MW ‘lık Antalya Akseki Büyükalan 1 GES ve 45 MW ‘lık Van Arısu GES projelerin ihalesini kazanmış olan Boydak Enerji,, toplamda 68,40 MW’ lık portföy ile Türkiye de lider konuma yükselmesini sağlamıştır.

Yenilenebilir kaynaklardan temiz ve tamamen çevreci elektrik enerjisi üreterek, ülkemizin toplam karbon emisyonunu azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Petrol türevleri, fosil yakıtlar ve nükleer santrallere bağımlılığı minimuma indirmeye yönelik faaliyetleriyle Boydak Enerji milyonlarca ağacın yarattığı etkiye eşdeğer çevresel katkı sağlamaktadır.

Ayrıca satış gelirinin bir kısmını ülkemizin ağaçlandırmasına ayırarak uzun vadeli ekolojik fayda yaratmayı amaçlamaktadır

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan iştiraklerimiz de dâhil 14 adet Elektrik Üretim Lisansımız mevcuttur.

2016 yılında 606.224 MWh üretim hedefimizi gerçekleştirebilmek ilk hedefimizdir. Diğer ulşamak istediğimiz hedefler ise GES alanında izin süreçlerimizi bitirip 68,4 MW’lık lisanslarımızı almak, 102 MW’lık Sibelres projemizin inşaatına başlamak, 80 MW ‘lık Ömerli RES projemizde izin süreçlerini tamamlamak,yapılacak RES ihalelerinde en az 200 MW ‘lık bir önlisans almak ve rüzgar ölçümü yaptığımız projelerin EPDK önlisans başvurlarını tamamlamaktır.

 

BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİ:

Bağlı Ortaklıkları :
Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.
Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Betim Enerji Yatırım Üretim A.Ş.
Sibelres Elektrik Üretim A.Ş.
Havares Elektrik Üretim A.Ş.