Boydak Enerji

Yazıcı Sayfası

  • Adres:  İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
    Ziya Gökalp Mahallesi
    Atatürk Bulvarı 8.Cadde No:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
  • Telefon: +90 (212) 267 42 06
  • Faks: +90 (212) 267 42 09
  • Web: www.boydakenerji.com.tr

 

Ünvanı: Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Kuruluş: 2010

Sermaye: 750.000.000 TL

Çalışan sayısı: 28

Taşeron Sayısı: 238

2016 ISO II. 500 Sırası: 487

Faaliyet tanımı:

2010 Yılında temelleri atılan Boydak Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ilk olarak T.C. Başbakanlık Özelleştirme ihalelerine katılarak, Grup 14 santrallerinin 49 yıllığına işletilmesi ihalesini kazanmıştır.

İlerleyen süre içerisinde yatırımlarına özel sektördeki şirketleri satın alma ve birleşmeler ile devam ederek gücüne güç katmıştır.

2015 yılına gelindiğinde 23,4 MW ve 45 MW büyüklüğünde GES ihalelerini kazanarak ön lisanslan alınmış, Çanta RES projemiz için 5 MW kapasite artışı yapılarak, tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı portföyümüz toplam 502,75 MW’ a ulaşmıştır.

Toplam portföyümüz 502,75 MW olup, portföyümüz 204,35 MW HES, 230 MW RES ve 68,40 MW GES projelerinden oluşmaktadır. Bunun 249,35 MW’ lık kısmı devreye alınmış, geri kalan 185 MW RES ve 68,40 MW GES projelerimizin yatırım çalışmaları hızlandırılmıştır.

Elektrik üretmek için doğada sınırlı bulunan doğalgaz ve kömür gibi hammaddelerin dışında üretim sağlayan firmamız, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmektedir. Bu üretim şekli, enerji sektöründeki rakiplerine göre riski çok daha azaltmaktadır. Hedefimiz yenilenebilir enerji kaynaklarında çeşitliliğe giderek (HES, RES, GES, JES, TES vs.) ürün yelpazemizi büyütmek ve rakiplerimize kıyasla çok daha az olan riskimizi minimize etmektedir. Satışlarını ağırlıklı olarak TEİAŞ’ a YEKDEM teşvikli fiyatından yapmakta olan firmamız, elektriği ithal eden konumda olan ülkemizde, kişi başına düşen elektrik ihtiyacının artacağını öngörerek elektrik satış kaygısı barındırmamaktadır.

Etkin fiyatlama yöntemiyle üretimini rekabetçi ortamda gerçekleştiren firmamız, serbest tüketicilere ikili anlaşma yöntemi ile gelecek dönemde satışa daha fazla ağırlık vermeyi hedeflemektedir. Böylelikle karlılık oranımızın yükseleceği inancındayız.

Tüm sektörlerin temel ihtiyacı olan elektrik enerjisinin kullanımı, büyüme, gelişme ve konfor artışı ile eskiye oranla talebi katbekat artırmaktadır. Bu çerçevede kaliteli, güvenilir ve rekabete dayalı enerji pazarı koşullarında, ucuz elektrik enerjisinin yeterli düzeyde ve zamanda temin edilmesi ön plana çıkmaktadır.

Tesislerimizin çoğunun fizibilite ve yatırım çalışmalarına 2005-2010 yıllarında başlanmış ve hedeflenen sonuçlara ulaşılarak, yatırımları tamamlanmıştır.

2023 hedeflerimize giden yolda sorunların %80’ nin çözülebilmesi için birçok etkenin yerine getirilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Bu etkenlerin başına idari kurumların enerji yatırımlarına öncelik vermesi ile süreçlerin yalınlaştırılarak hızlandırılması gelmektedir.

Bunun dışında çok yüksek miktarlarda finansal kaynak gerektiren bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için şeffaf piyasa şartlarını tümüyle oturtma çalışmalarının yapılması gerektiği inancındayız.

 

BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİ:

Bağlı Ortaklıkları :
Muradiye Elektrik Üretim A.Ş.
Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Betim Enerji Yatırım Üretim A.Ş.
Sibelres Elektrik Üretim A.Ş.
Havares Elektrik Üretim A.Ş.